AIDED z.s.

Pomozte pomáhat charitě!

Aided z.s. je nezávislý charitativně-ekologický spolek vzniklý pro pomoc lidem v nouzi, přispívající k ochraně přírody, zajišťující regionální rozvoj a pomáhající rozvoji občanské společnosti. AIDED z.s. znamená vzájemnou pomoc, na které se může podílet každý. Jak?

Nelikvidujte, co ještě může někomu sloužit!

Zajistíme, že Vámi darovaný použitý textil, přikrývky, ložní prádlo, ručníky, spárované boty a hračky

  • mohou sloužit lidem v oblastech po živelných pohromách v tuzemsku i zahraničí
  • již velmi opotřebené bude použito pro český průmysl
  • zbylé bude ekologicky zlikvidováno ve spalovnách.

Co můžete získat:

  • Tímto chováním se zbavíte nepotřebných věcí, které vám už překážejí a zbytečně vás zatěžují
  • Můžete mít dobrý pocit, že jste tím, co jste už odložili, skutečně pomohli potřebným v Česku i jiných zemích
  • Můžete si snížit vlastní náklady na likvidaci odpadu, když se vaše obec zapojí do našeho systému sběru
  • Můžete podpořit rozvoj společenského a komunitního života u vás, neboť my snahu odměníme
  • Uchráníte svůj vlastní životní prostor před škodlivinami skládkovaného odpadu.

Souhlas krajského úřadu a schválení provozního řádu

Souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, dle § 3 písm. b) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s provozním řádem tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí dne 30.12. 2013 s dobou platnosti do 31.3.2019 pod č.j.: JMK91495/2013, SpZn: S-JMK 91495/2013/Šun

Použitý textil

 

Spárované boty

 

Hračky