Výchova k charitativnímu a ekologickému chování

  • Školám
  • Domům dětí a mládeže
  • Centrům ekologické výchovy
  • Domům a klubům seniorů
  • Spolkům a neziskovým organizacím

Samostatnými sběrovými akcemi mohou všechna tato i jiná zařízení získat finanční příspěvek do svého rozpočtu. Rádi pomůžeme s přípravou akcí zaměřených na výchovu dětí ke třídění odpadu a s ekologickou tématikou.