Cena hejtmana v Břeclavi

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek předal v úterý 29. listopadu ceny vítězům a čestná uznání některým účastníkům II. ročníku krajské soutěže ve společenské odpovědnosti firem a organizací veřejného sektoru. Do Břeclavi doputovala cena vítězi kategorie veřejný sektor – organizace do 50 zaměstnanců, kterou získala nevládní nezisková organizace AIDED z.s., provozující svou činnost v Poštorné (sběr textilu, obuvi a hraček ve skladě pod prodejnou koberců Capita).

predani ceny hejtmana 2016

Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost 2016 převzali z rukou JUDr. Bohumila Šimka zástupci výboru spolku, a to jeho předseda Petr Chlumecký a místopředsedkyně Mgr. Jana Vlková.

 

Spolek v hodnoceném období kromě fungujícího sběrného systému textilu, obuvi a hraček, charitativní a humanitární práce, osvědčil svou funkci v oboru občanské angažovanosti. Mimo jiné se v rámci aktivit občanské iniciativy „Břeclavská zácpa“ dala do pohybu řada opatření, které mohou pomoci městu Břeclav řešit svízelnou dopravní situaci související s jeho průjezdností. AIDED z.s. byl úspěšný v celostátních soutěžích obchodních řetězců (IKEA a TESCO STORES). Organizace zahájila spolupráci s vedením a zejména studenty Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Předala získaný nábytek z celé budovy České spořitelny a.s. v Břeclavi městům, obcím i jiným spolkům. Nově zahájila separaci sesbíraných darů odložených občany do sběrných nádob označených červeným srdíčkem AIDED ve prospěch funkčních balíčků nouzového přežití. Postupně jimi budou vybavovány všechny odbory Hasičského záchranného sboru v Jihomoravském kraji. Tým AIDED proto nyní apeluje na obyvatelstvo, aby odkládaný použitý textil i ostatní dary byly kvalitní pro použití ve prospěch lidí postižených požáry, povodněmi, ale zejména dopravními či jinými náhlými nehodami.

Získanou cenu celý kolektiv AIDED z.s. chápe jako ocenění všech dárců a dobrovolníků, jejich empatie a snahy pomáhat spolku tuto činnost vyvíjet. Zároveň je chápána jako závazek umožňovat dál stále většímu počtu samospráv měst a obcí systém využívat a participovat na jeho funkcích. „Dále chceme rozvíjet touto cenou ohodnocenou snahu podchycovat občanskou iniciativu a angažovanost ve prospěch věcí veřejných a řešení problémů života v sídlech a celých regionech,“ dodal k úspěchu spolku jeho předseda Petr Chlumecký. Místopředsedkyně spolku Jana Vlková poděkovala jménem nevládní neziskové organizace všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli a nebo přispěli k získání tohoto velmi významného čestného titulu – společensky odpovědná organizace Jihomoravského kraje.

Čestným uznáním hejtmana Jihomoravského kraje byla oceněna společensky odpovědná činnost nad rámec zákonných povinností Střední průmyslové školy Edvarda Beneše v Břeclavi.

predani-ceny-hejtmana-2016-01
predani-ceny-hejtmana-2016-02
predani-ceny-hejtmana-2016-03
predani-ceny-hejtmana-2016-04