Velmi četných organizačních aktivit naší charity si značně všímají všechna média. V oblasti sběrů se v průběhu roku 2015 snažíme organizovat netradiční formy práce s veřejností, které se odrážejí v denním tisku a mapují je i ostatní média.

Zaměřili jsme se na propagaci třídění textilu už v domácnostech, abychom mohli získané dary dál přesouvat bez důkladného třídění k potřebným. Dále prostřednictvím tisku vyzýváme k individuálním sběrům. Média nyní často informují o naší organizaci asistovaných mobilních sběrů, kdy přizváváme do posádek svozových vozů volené zástupce měst a vesnic. Všechny sdělovací prostředky si velmi intenzívně všímají našeho nového projektu, kdy dekorujeme naše sběrné nádoby v zájmu upozornění veřejnosti na možnost odkládání použitelného textilu 24 hodin denně do nádob, jež mohou nejen sloužit, ale veřejná prostranství také zdobit. O těchto všech a mnoha dalších aktivitách se můžete dočíst v tomto vzorku tiskovin:

Číst dál...

Hodonín - Hlídání dětí a skupinové kroužky. Takový byl plán organizace AIDED z.s. na nové komunitní centrum v Hodoníně. Organizace jej však nakonec neotevřela, protože se nedohodla s městem. Hodonínští radní totiž odmítli žádost o pronájem prostor v Kasárenské ulici. A to přestože město navrhlo organizaci, že může platit snížený nájem.

Celý článek: http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/sance-na-centrum-pro-deti-v-hodonine-padla-mesto-na-zmenilo-nazor-20140908.html