Mobilní sběr

Výzvami formou vhozených letáků do schránek organizujeme mobilní sběr postupně v jednotlivých regionech. Po odložení pytlů před domy se snažíme o sběr do 6-8 hodin. Po dohodě s městy a obcemi jsou organizovány sběrové akce, a to buď jednorázové nebo cyklické.

Plánované cyklické sběry:

Jihomoravský kraj - Uhersko-Hradišťsko:

  • Strání (termíny obec sdělí v místě obvyklým způsobem)

Mobilní sběry mohou organizovat města a obce, ale i jiné subjekty samostatně.
Shromážděný materiál odvezeme a vzhledem k vynaloženým nákladům tento sběr odměníme.

Vlastní mobilní sběry pro AIDED provádí:

Jihomoravský kraj - Břeclavsko:

  • Sedlec u Mikulova

Ochotně zareagujeme na vaši výzvu, a to buď městského nebo obecního úřadu, ale také jiných subjektů i jednotlivců, kteří projeví o mobilní svoz zájem, a to buď jednorázový nebo cyklický.
Upozorněte, prosím, svou samosprávu na tuto možnost!