V regionech

Městům a obcím

  • Snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného odpadu
  • Vychovávat občany ke třídění odpadu
  • Chránit životní prostředí před živelným ukládáním nepotřebných věcí mimo určený prostor
  • Podporovat neziskový sektor a rozvoj komunitního plánování

Diecézní charitě Břeclav

  • Materiální výpomocí pro provoz azylového domu pro matky s dětmi
  • Jednorázovými příspěvky podporujícími projekty břeclavské charity

Domovu pro psy Minaret Bulhary

  • Trvalou výpomocí při zásobování materiálem ze sbírek
  • Pravidelnými dodávkami krmiv pro zvířata

Až se zima zeptá... Středa 18. září 2013 už svým proměnlivým počasím naznačila, že se blíží definitivní konec léta, teplých dní a nocí. Nejvyšší čas pro přípravu na zimu - zateplení kotců, vystýlky pelíšků, povlaky s teplými vystýlkami na dlažbu v dočasných nových příbytcích čtyřnohých chovanců ... to jsou kromě jiného starosti manželů Nunvářových, s nimiž jim může AIDED z.s. pomoci. Přivezli jsme něco materiálu, který však budeme podle potřeby doplňovat, aby se tu nemuselo skladovat a nezbytné krmivo do zásoby ... Chovanci nás vítali veselým štěkotem a radostí, že se někdo přišel podívat a taky s sebou přivezl něco na zub... Domov má nové zděné kotce s betonovými podlážkami, a tak se vystýlky hodí. Ahoj, čtyřnozí kamarádi, brzy zase na shledanou! Vaše "srdíčková" charita AIDED z.s.

Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-01
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-03
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-04
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-02
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-05
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-06
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-07
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-08
Domov-pro-psy-Minaret-Bulhary-09

logo-utulek-BulharyÚtulek pro opuštěná zvířata Bulhary

  • Opakovanou výpomocí při zásobování materiálem ze sbírek
  • Dodávkami krmiv pro zvířata

Městský útulek pro opuštěná zvířata Města Břeclavi spravuje paní Lenka Malinovská z Ladné. Také tento dočasný domov poskytuje nalezeným chovancům dočasný azyl a zejména v zimních měsících je to jejich jediná šance přežít. Prudké výkyvy počasí naznačují, že letošní zima může být nepříjemně chladná, a tak se personál útulku snaží předzásobit materiálem i krmivem pro zvířata. Dodávky přikrývek a krmiva proto letos řešíme spolu s další členkou týmu paní Lenkou Suchomelovou již od začátku srpna.

Čekáme na zájem dalších potencionálních partnerů.
Neváhejte nám napsat nebo zavolat!