Hlavním příjemcem vašich darů jsou naším prostřednictvím celosvětově působící humanitární organizace.
Operativně zasahujeme po živelních událostech doma i v zahraničí.
Pomáháme potřebným a zajišťujeme rozvoj regionů.