Třídění textilu

  • Použitý textil, obuv a hračky třídíme a podle aktuálních požadavků expedujeme do oblastí po živelních pohromách v tuzemsku i zahraničíasi 30%
  • Část ponecháváme podle požadavků v regionu pro potřeby domovů důchodců, dětských domovů, útulků pro zvířata apod. – asi 10%
  • Část expedujeme v rámci celosvětových programů humanitární pomoci do některých zemí v Africe, Asii aj. – asi 30%
  • Již silně opotřebený textil odvážíme k technickému zpracování, kde je využit k výrobě čistících pomůcek nebo izolačních hmot – asi 25%
  • Neupotřebitelný zbytek likvidujeme ekologickým způsobem ve spalovnáchasi 5%