Sběr za asistence starostů...

VÝZVA PRO VEDENÍ MĚST A OBCÍ!

Organizujeme asistované mobilní sběry textilu AIDED

Volení zástupci ve městech a obcích rozhodují o tom, jak bude nakládáno s věcmi odloženými obyvatelstvem. Mnozí už velmi vítají možnost využít regionální sběrový systém AIDED, a to v jeho mobilní či stacionární podobě. Přesvědčili se o jeho funkčnosti, možnostech v oblasti rozvoje regionu, dopadech na životní prostředí, rozvoj sociálních služeb, komunitního plánování apod. Mobilní sběry organizujeme v rámci systému roznosem letáků do domácností a následným sběrem odložených darů před dům, vchod apod. Tento způsob poskytl v současné době jednu z velmi zajímavých variant, která pomáhá samosprávám seznámit se velmi podrobně s uplatňováním systému v praxi a dozvědět se o šíři možností, které poskytuje v oblastech sociální, rozvoje komunity i regionálního rozvoje obecně. Všechny dosud oslovené části samospráv (rady měst) tuto možnost uvítaly. VYZÝVÁME DALŠÍ SAMOSPRÁVY K VYUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI!

Přihlaste se a my u Vás zorganizujeme tento asistovaný mobilní sběr. Posádky sběrových vozů AIDED jsou připraveny v určený den přijmout mezi sebe na chvíli nebo i na několik hodin volené zástupce, aby se aktivně zapojili do sběrů a měli možnost o třídění a empatii mluvit s veřejností přímo při přebírání darů v ulicích sídel, která spravují. Sdružení tak volené zástupce samosprávy při aktivním sběru seznamuje s obsahem své činnosti a finalizací sesbíraných darů od obyvatel daného sídla. Realizací tohoto projektu sledujeme větší popularizaci třídění a upozornění na skutečnost, že odložený textil může ještě dobře posloužit jiným a jeho zhodnocení může znamenat snížení nezaměstnanosti v místech sběrů, získávání suroviny pro krizové situace, podporu neziskového sektoru, rozvoj sociálních služeb a komunitního života. Seznamujeme tak část přítomné samosprávy s formami sběrů, jejich provozními výhodami a nevýhodami. Akcentujeme prorozvojový význam regionalizace sběrné činnosti.

AIDED tradičně přizvává k akci i sdělovací prostředky, aby se díky popularizaci tématu do třídění této suroviny, která je svou povahou jedinečná a velmi dobře zhodnotitelná, zapojila co největší část populace, a to nejen jednorázově při mobilních sběrech, ale programově i při sběrech stacionárních (do sběrných nádob). Pomozte nám pomáhat, čímž ve svém důsledku pomáháte i sami sobě!

Asistované mobilní sběry AIDED uskutečnilo již v několika městech regionu:

Břeclav 23. 6. 2015 – místostarosta Milan Vojta, M.A., radní Bc. Alena Andělová, součástí individuální sbírka malých hokejistů na zimním stadionu za účasti místostarostů Ing. Jaroslava Války a Ing. Zdeňka Urbana

Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-01
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-03
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-02
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-05
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-04
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-06
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-07
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-08
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-09
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-10
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-11
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-12
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-13
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-14
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-15
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-16
Asistovany-mobilni-sber-Breclav-23-6-2015-17

Hustopeče 2. 7. 2015 – starostka PaedDr. Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta

Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-01
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-02
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-03
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-04
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-05
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-06
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-08
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-07
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-09
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-11
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-10
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-13
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-12
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-14
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-15
Asistovany-mobilni-sber-Hustopece-2-7-2015-16

Hodonín 14. 7. 2015 – starostka Ing. Arch. Milana Grauová, místostarosta JUDr. Vítězslav Krabička, radní Bc. Jana Gajdošová

Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-02
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-01
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-03
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-04
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-05
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-06
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-07
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-08
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-09
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-10
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-11
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-12
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-13
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-14
Asistovany-mobilni-sber-Hodonin-14-7-2015-15

Znojmo 4. 8. 2015 – místostostarosta Ing. Ludvík Hekrle

Sesbíráno 3,5 tuny darů, z nichž podstatná část putuje do krizového depozitu. Znojemští, mnohokrát děkujeme!

Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-01
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-02
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-03
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-04
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-05
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-06
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-08
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-07
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-09
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-10
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-11
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-12
Asistovany-mobilni-sber-Znojmo-4-8-2015-13