Naše projekty

Naše sběrové čety jsou s veřejností neustále ve styku. Sbírají odložené dary od prahů Vašich domů v obcích, kde byl vyhlášen sběr. V pravidelných intervalech přijíždějí do obcí, kde jsou smluvně instalovány sběrné nádoby, komunikují s dárci i představiteli obcí a samospráv po stránce provozu systému.

Kromě toho komunikujeme s příjemci našich darů, kteří si přijíždějí pravidelně vlastně pro Vaše dary. Řešíme tak problémy s ošacením, přikrývkami, ale i hračkami v případě lidí bez domova nebo v nouzové situaci, či přípravu kotců na zimu v útulcích pro zvířata.

Komunikace naší charity ovšem nespočívá pouze v tom, že od empatické veřejnosti dary přijmeme a poté nabídneme a předáme potřebným. Zbytek zobchodujeme, abychom udrželi v chodu systém zajišťující plynulý odsud darů a mohli podle potřeb pomáhat v případě nutnosti při živelních i humanitárních problémech v České republice i zahraničí. Chceme komunikovat s veřejností daleko úžeji a za její empatii již nabízíme možnost využití rozšířené nabídky služeb, činnost komunitních center napříč generacemi, ale i postupné zřizování sítě charity shopů apod.