"DÁLNICE 2016"

Prověřujeme svou akceschopnost v rámci Krajského prověřovacího cvičení složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

logo dalnice 2016

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

říkávaly minulé generace, které tím osvědčily dobrou zkušenost přípravy jako prostředku proti chaosu při živelných pohromách, hromadných nehodách a nehodách s rozsáhlými následky apod. , zkrátka krizových situacích všeho druhu.

Dnešní dobu charakterizují taktická cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS), kam patří záchranná zdravotnická služba, hasičské záchranné sbory a policie. Vedle těchto základních složek však existuje v krajích České republiky také neziskové organizace zabývající se specifickými službami v případě krizových situací. Soustřeďuje je tzv. PANEL NNO (nevládních neziskových organizací) a patří sem např. vodní záchranáři, speleologové, Český červený kříž, charitativní organizace aj. Náš spolek AIDED z.s. se stal součástí tohoto PANELU, jako organizace podílející se na materiální pomoci při krizových situacích. AIDED z.s. může zapojit do jejich řešení sbíraný, tříděný a skladovaný materiál. IZS při nich může využít akceschopných svozových posádek systému při akutní potřebě v prvních kritických hodinách.

Akceschopnost Integrovaného záchranného systému včetně složek PANELu je nutné prověřovat v jistých časových intervalech pro různé krizové situace. V roce 2015 se např. složky PANELu podílely na 8 cvičeních, a to štábního i taktického typu. Štábní cvičení začátkem roku mělo název „EPIDEMIE“. Krajský štáb IZS prověřoval akceschopnost v rámci cvičení „AMOK“ a „BLACKOUT“. Rozsáhlá taktická cvičení pak řešila témata, jako např. „Podezření na VNN“, „Dopravní nehodu“, „Sanitku – nehoda sanitního vozu“, „Evakuaci tábora“ a povodeň s názvem „VODA“.
Prověřování akceschopnosti krizových složek řeší plán štábních, taktických a prověřovacích cvičení i v letošním roce (2016). Jeho součástí je provedení krajského prověřovacího cvičení složek IZS Jihomoravského kraje „DÁLNICE 2016“, kterého se účastníme v závěru května (25.5.) na staré dálnici u Bystrce. Podíl spolku AIDED z.s. je v oblasti okamžité materiální pomoci, která se týká zejména zajištění přežití osob bez újmy na zdraví v simulované koloně vozidel a posádek havarovaných vozů po hromadné havarii na dálničním tělese.

Tato další role naší organizace odhaluje výhodu a novou, velmi potřebnou, funkci sběrného systému AIDED. Každý přispěvatel se tak podílí naším prostřednictvím na zajištění bezpečnosti lidí v jakékoli krizové situaci.

Děkujeme, že odkládáte dary do našich sběrných nádob a po našich letákových výzvách na veřejná prostranství. Zajišťujete si tím i svou vlastní bezpečnost!

Tým AIDED z.s.

Zamerr Dalnice 2016 1
Dopis reditelum