"DÁLNICE 2016" – info z akce

Krizová akceschopnost složek IZS a členů PANELu Jihomoravského kraje byla zdárně prověřena!

logo dalnice 2016

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

Ve středu 25.5.2016 na staré dálnici u městské části Brno-Bystrc bylo na simulované kolizi autobusu s několika osobními vozy a vzniklé koloně vozidel zjištěno, že složky Integrovaného záchranného systému jsou v součinnosti s ostatními organizacemi soustředěnými v PANELu Jihomoravského kraje schopny takovouto situaci zvládnout naprosto bez problémů a v rekordním čase. Konečné hodnocení celého cvičení bude předmětem jednání na různých úrovních státní správy a samosprávy, v rámci složek IZS i PANELu JMK. AIDED z.s. poskytl organizátorům pro simulaci vytvořené kolony vozidel pět vozů. Naše organizace zjišťovala v rámci tohoto cvičení také svůj podíl spolupráce se složkami IZS v rámci materiálního vybavení a materiální pomoci při podobných zásazích. Fotodokumentace ze zásahu jasně demonstrují, kde všude může najít uplatnění darovaný textil - zejména přikrývky, deky jako podložky a náhradní oblečení. Téměř letní termín cvičení nároky na materiální vybavení poněkud snížil, ale reálné situace nehod jsou častější v jiných ročních obdobích. V zimních měsících by např. nebylo možné, aby si figurantky čekající na „ošetření“ jen tak posedaly do trávy. Proto se snažíme v této oblasti naší práce pokračovat v rozvoji sběrného systému, který směřuje k vytvoření krizového depozitu a trvalé kooperaci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, sbory dobrovolných hasičů včetně dalších složek krizového řízení Jihomoravského kraje.

Blahopřejeme všem organizátorům krajského prověřovacího cvičení složek IZS JMK ke zdařilému průběhu cvičení a mnohokrát děkujeme za poznatky, které jsme pro svou další práci a kooperaci se složkami IZS JMK i dalšími organizacemi zúčastněnými v krizovém řízení, mohli v jeho rámci načerpat.

Tým AIDED z.s.

Foto z akce

Dalnice-2016-01
Dalnice-2016-02
Dalnice-2016-03
Dalnice-2016-04
Dalnice-2016-05
Dalnice-2016-06
Dalnice-2016-07
Dalnice-2016-08
Dalnice-2016-09
Dalnice-2016-10
Dalnice-2016-11
Dalnice-2016-12
Dalnice-2016-13
Dalnice-2016-14
Dalnice-2016-15
Dalnice-2016-16
Dalnice-2016-17
Dalnice-2016-18
Dalnice-2016-19
Dalnice-2016-20
Dalnice-2016-21
Dalnice-2016-22
Dalnice-2016-23
Dalnice-2016-24
Dalnice-2016-25
Dalnice-2016-26
Dalnice-2016-27
Dalnice-2016-28
Dalnice-2016-29
Dalnice-2016-30
Dalnice-2016-31
Dalnice-2016-32
Dalnice-2016-33
Dalnice-2016-34
Dalnice-2016-35
Dalnice-2016-36
Dalnice-2016-37
Dalnice-2016-38
Dalnice-2016-39
Dalnice-2016-40
Dalnice-2016-42
Dalnice-2016-41
Dalnice-2016-43
Dalnice-2016-44
Dalnice-2016-45
Dalnice-2016-46
Dalnice-2016-47
Dalnice-2016-48
Dalnice-2016-49
Dalnice-2016-50
Dalnice-2016-51
Dalnice-2016-52