Městům a obcím

  • Snižovat náklady na svoz a likvidaci směsného odpadu
  • Vychovávat občany ke třídění odpadu
  • Chránit životní prostředí před živelným ukládáním nepotřebných věcí mimo určený prostor
  • Podporovat neziskový sektor a rozvoj komunitního plánování
Číst dál...