Asistovaný mobilní sběr a další

Velmi četných organizačních aktivit naší charity si značně všímají všechna média. V oblasti sběrů se v průběhu roku 2015 snažíme organizovat netradiční formy práce s veřejností, které se odrážejí v denním tisku a mapují je i ostatní média.

Zaměřili jsme se na propagaci třídění textilu už v domácnostech, abychom mohli získané dary dál přesouvat bez důkladného třídění k potřebným. Dále prostřednictvím tisku vyzýváme k individuálním sběrům. Média nyní často informují o naší organizaci asistovaných mobilních sběrů, kdy přizváváme do posádek svozových vozů volené zástupce měst a vesnic. Všechny sdělovací prostředky si velmi intenzívně všímají našeho nového projektu, kdy dekorujeme naše sběrné nádoby v zájmu upozornění veřejnosti na možnost odkládání použitelného textilu 24 hodin denně do nádob, jež mohou nejen sloužit, ale veřejná prostranství také zdobit. O těchto všech a mnoha dalších aktivitách se můžete dočíst v tomto vzorku tiskovin:

  • Fotka č. 1 – Asistovaný mobilní sběr v Břeclavi 23.6. 2015 za účasti místostarostů a členky rady města - zveřejněno v břeclavském měsíčníku RADNICE - červenec-srpen 2015.
  • Fotka č. 2 – Dekorování jedné ze sběrných nádob v rámci sběrného systému AIDED v Břeclavi na stanovišti před Domovem seniorů - zveřejněno v Břeclavském deníku 2.7.2015.
  • Fotka č. 3 – Jak nám mohou pomáhat senioři? - Senior Pas novinky - březen 2015
  • Fotka č. 4 – Asistovaný mobilní sběr v Břeclavi 23.6. 2015 - Břeclavský deník 24. 6. 2015
  • Fotka č. 5 – Asistovaný mobilní sběr v Hodoníně 14.7. 2015 - Hodonínský deník 15. 7. 2015

02AIDEDVTISKU272015
01AIDEDVTISKU
03aided-vtisku3-2015
05aidedvtisku1572015
04AIDEDVTISKU2462015