První Hadrování pomůže útulku

TŘEBÍČ – Charitativně-ekologické sdružení AIDED z.s. Břeclav zhodnotilo premiéru třídenního charitativně zaměřeného bazárku , zabývajícího se prodejem veřejností darovaného použitého textilu, obuvi a hraček, který se uskutečnil od neděle do úterý 24-26.8. 2014 v Domě zahrádkářů v Třebíči.

Třebíčský partner projektu spediční společnost Stěhování národů osvědčilo svou organizační schopnost a oslovilo veřejnost nejen bohatou nabídkou „zboží", ale také dotazem, kam by měla být zacílena pomoc AIDED v tomto regionu. Veřejnost z Třebíče a okolí zareagovala velmi pružně, za což patří všem zúčastněným, zákazníkům i dárcům vřelý dík. Na konkrétní reakce návštěvníků jsme se zeptali Lukáše Holuši, šéfa organizačního týmu akce.

„Vzhledem k tomu, že šlo o úplnou premiéru realizace tohoto nápadu, jsme s průběhem nultého ročníku Hadrování a také jeho výtěžkem spokojeni. Lidé v anketě, která proběhla mezi návštěvníky v rámci akce, označili ve velké většině za příjemce pomoci od charity AIDED místní útulek pro zvířata," konstatoval Lukáš Holuša.

Šlo o akci mimořádnou a nebo plánujete opakování?

„Pro značný úspěch se opakování přímo nabízí. Zájem veřejnosti nás přesvědčuje, že lidé chtějí vidět, nakoupit a znovu využít již odložené věci, ale zejména se touží podílet na pomoci viditelné přímo v regionu."

Proč jste se stali partnery projektu?

„Nápad využití a zhodnocení odložených věcí pro charitativní účely a územní rozvoj je velmi sympatický. Na rozdíl od jiného tříděného odpadu, jímž jsou např. papír a plasty, jsou textil, obuv a hračky něčím, co lze využít daleko efektivněji. Navíc jde v regionech tento sesbíraný materiál dál využít zcela přímo. To, co někdo odloží, může ještě mnohý potřebovat. Zejména nás v projektu zaujaly myšlenky zajištění přímé regionální cesty od dárce k příjemci, zaměstnávání lidí v regionu při zhodnocování těchto darů a vize pomoci tímto procesem řešit komunální problémy a komunitní rozvoj. Chceme a budeme se na tomto procesu dál podílet a máme záměr pro tyto myšlenky získávat veřejnost, ale i státní správu."

Na jaké komunální problémy a komunitní rozvoj se projekt zaměřuje?

„Sběrovou činností lze řešit potřebu materiálu v zařízeních pro lidi bez domova a v nouzi, útulcích pro zvířata, ale systematickou sběrovou činností lze zabezpečit i řešení krizových situací v rámci územních celků. Projekt „Pomozte pomáhat", jehož jsou konkrétní akce jako je Hadrování součástí, obsahuje další zajímavou myšlenku, a to zřízení komunitních center ve větších městech. Jejich prostřednictvím lze řešit momentální nedostatek volných míst v mateřských školách, problematiku zapojení seniorů do komunitního a společenského života, ale i další problémy spojené s rozvojem komunitního života a využitím veřejného prostoru."

Kdy a kde bude další Hadrování?

„Nejpozději do dvou měsíců. Další bazárek s názvem Hadrování v Třebíči oznámíme občanům opět vhozením letáků do poštovních schránek, tedy stejně jako byla avizována uskutečněná srpnová akce a také předpokládáme, že budeme moci další Hadrování oznámit i prostřednictvím regionálního tisku.."

Děkujeme za rozhovor

Hadrovani-Trebic-24-8-2014-01
Hadrovani-Trebic-24-8-2014-02
Hadrovani-Trebic-24-8-2014-04
Hadrovani-Trebic-24-8-2014-03
Hadrovani-Trebic-24-8-2014-05