Malování na kontejner

VÝZVA PRO VÝTVARNÍKY!

„UMĚNÍM K EMPATII“

Veřejná prostranství dnes zaplňují nádoby všemožných tvarů, barev a dekorů. Trend nutné recyklace je nezadržitelný. Část veřejnosti – zejména nastupující generace se tuto nutnou výbavu venkovního prostředí snaží „zlidštit“ většinou s nevalnými úspěchy náznaky graffiti. Vzhledem k tomu, že naše dary také sbíráme do kovových kontejnerů ve své podstatě prostředí příliš nezdobících, přišli jsme s nápadem, dekorovat je za odborného dohledu renomovaných výtvarníků nebo je zcela ponechat umělcům k vyjádření. Začala tak vznikat malá umělecká díla na nádobách, kam lidé mohou odkládat dary v rámci svého humanitárního a charitativního cítění. Jak ukazují první realizace a první jednání, jde o nápad srovnatelný s nápadem „Piána na ulici“. Snažíme se jej dále rozvíjet. Daří se tak oživovat veřejná prostranství o skutečné skvosty a zároveň tímto estetizujícím tažením upozorňovat veřejnost na potřebnost zamýšlet se nad dalším osudem odkládaných věcí, stejně nad tím, že mohou někomu nebo něčemu ještě posloužit.

Vyzýváme všechny výtvarníky v obcích a městech, kde uplatňujeme stacionární sběr textilu, obuvi a hraček (sběr do nádob), aby se přihlásili v případě zájmu o výtvarné vyjádření na těchto nádobách. Jsme připraveni takto nechat dekorovat kteroukoli ze sběrných nádob zapojených do systému AIDED ve všech krajích, kde je stacionární sběr prováděn.

Premiérové dekorování sběrné nádoby AIDED se uskutečnilo 1. 7. 2015 v Břeclavi na stanovišti u Domova seniorů v části Stará Břeclav. Výtvarný návrh a odborný dohled: Sochař, řezbář a grafik František Varga, asistence: děti Komunitního centra Majáček – Charvátská Nová Ves za vedení lektorky volnočasových aktivit centra Oĺgy Slaninové, další asistence: Ing. Jiří Petrů – člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místostarosta Města Břeclavi – Ing. Jaroslav Válka, vedoucí odboru životního prostředí Města Břeclavi – Ing. Hana Hřebačková, ředitel Domova seniorů Břeclav Mgr. David Malinkovič a další.

Jsme moc rádi, že lidé do této sběrné nádoby odkládají své dary s velkým pochopením smyslu celého systému. Zkušenosti ukazují, že chápou naši snahu oživovat jimi veřejný prostor a umožňovat jim nést nejen charitativní, ale i estetické poslání.

Malovani-na-kontejner-1-7-2015-01
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-03
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-02
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-05
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-04
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-06
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-07
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-08
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-09
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-10
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-11
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-12
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-13
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-14
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-15
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-16
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-17
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-18
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-19
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-20
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-21
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-22
Malovani-na-kontejner-1-7-2015-23