POMOZTE POMÁHAT!

Od 11. května do 7. června 2016 v prodejně TESCO u pokladny získaným žetonem podpořte náš projekt „KRIZOVÝ DEPOZIT“!

  • Zachraňte zdraví i život sobě i všem ostatním potencionálním obětem nehod!
  • Nedopusťte, aby oheň, voda či jiné pohromy ohrozily zdraví i život a nechávaly děti a celé rodiny bez okamžité materiální pomoci!
  • Obnovme spolu sklady krizových zásob ze sbírek a nahraďme tak bývalé sklady CO.
  • Pomozte nám vybavit Hasičské záchranné sbory v našem kraji balíčky nouzového přežití . (Oblečení, přikrývky aj. materiál pro okamžitou pomoc obětem havarií).
  • To spolu s hasiči uděláme pro lidi v nouzi, když nám pomůžete získat prémii od Tesca!
  • Zajistěte si bezpečí před okamžitou bezmocí!

VHOĎTE ŽETON DO SCHRÁNKY

se zeleným označením! (3. schránka - zcela vpravo!)

Tesco hlasovani

 

Projekt "Krizový depozit" řeší krizi

mix krize