Soutěž s Nadačním fondem Tesco

Tesco LogoV břeclavské prodejně Tesco (u vchodu, naproti infocentra) představujeme náš projekt řešený ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje "KRIZOVÝ DEPOZIT" . Žetony můžete vhodit do 3. - ZELENÉ SCHRÁNKY!


DEJTE HLAS BEZPEČÍ!
VHOĎTE ŽETON
ZELENÉMU PROJEKTU!

MÁME VE HŘE PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCNOSTI DĚTÍ A KAŽDÉHO Z NÁS!
Žetonem pro náš projekt „KRIZOVÝ DEPOZIT“ můžete zajistit sobě, svým dětem, rodině i ostatním spoluobčanům v Břeclavi a okolí bezpečí před okamžitou bezmocí!

Projekt může pomoci hasičům zkvalitnit zásahy v krizových situacích. Je formálně podporován Hasičských záchranným sborem Jihomoravského kraje.

logo hasicskeho sboru cr


Je to projekt týkající se bezpečí každého z nás, zejména dětí a celých rodin při živelných pohromách, dopravních nehodách a jiných krizových situacích. Velká voda, nenadálé požáry, výbuchy plynu, zásahy bleskem, dopravní nehody a podobné katastrofy často přinášejí situace, kdy se uprostřed noci ocitnou postižení bez teplého oblečení, přikrývek a podobného materiálu při zásahu hasičů, policie a zdravotnických záchranářů. Pokud nejsou postižení odvezeni záchranáři k ošetření do bezpečí nemocnic, protože vyvázli bez zranění, jsou v prvních okamžicích a někdy i hodinách řešené situace vystaveni problému materiální nouze. Tento stav může znamenat ohrožení zdraví a při hromadných havariích i života. Tento problém nyní řeší Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s naší organizací. Okamžitě a bezpečně použitelné soupravy nouzového přežití soustřeďované v „KRIZOVÉM DEPOZITU“, jimiž hodláme vybavit hasičské zbrojnice, mohou zajistit regionu bezpečnější překlenutí nejhorších okamžiků pro postižené po nehodách, kteří vyvázli bez zranění. Současný systém této části pomoci prozatím dobře nefunguje a využití sesbíraného materiálu by byla obrovská pomoc pro peněženky nás všech. Jednorázově využitelný textil ze sbírek pomůže a nezatíží veřejné rozpočty. Nejdůležitější ovšem je okamžitá pomoc postiženým a hlavně dětem proti následkům vzniklých traumat!!!

Rádi bychom, aby mohly být v krizových okamžicích např. děti nejen chráněny před úniky tělesného tepla, ale také navíc vybaveny plyšovou hračkou, která rozptýlí jejich trauma z otřesného zážitku. Psychologové potvrzují, že ze 70 % se takto u dítěte nemusí přenést životní otřes do dalšího života vůbec, ale jde velmi naléhavě o čas! V případě delší prodlevy může taková událost být příčinou i celoživotního postižení.

Jsme nezisková organizace zabývající se sběrem textilu, obuvi a hraček, která nečerpá žádné dotace z veřejných prostředků! Váš žeton proto může velmi pomoci!!!

Ze sesbíraného materiálu chceme za Vaší podpory pomoci Integrovanému záchrannému systému (prozatím na Břeclavsku a okolí), řešit krizové situace. Díky novému komunitnímu programu Tesca „Vy rozhodujete, my pomáháme“ do tohoto procesu můžete velmi výrazně zasáhnout i vy – ZÁKAZNÍCI. Náš projekt „KRIZOVÝ DEPOZIT“ má ambice pomoci oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje nastartovat systém využitelný i v jiných regionech.

Svým hlasem „KRIZOVÉMU DEPOZITU“ tak pomáháte budovat pilotní projekt
svépomoci obyvatelstva
odkládajícího použitý materiál ve prospěch jeho využití v krizových situacích, pro postižené děti, rodiny, oběti katastrof a nehod.

Srdečně děkujeme za Váš hlas jménem všech, kterým rychlé vytvoření souprav nouzového přežití a jejich průtočného skladu zachrání zdraví, zmírní trauma a v extrémních situacích může zachránit i život!

tesco hlasovani 1

S projektem "Krizový depozit" vás - zákazníky obchodního domu TESCO v Břeclavi, podrobněji seznamujeme prostřednictvím mini - infostánku umístěného u vchodu do obchodního domu (naproti infocentra).

tesco hlasovani 2

Pokud se rozhodnete nás podpořit, schránky pro hlasování jsou u vchodu a za pokladnami. Náš projekt má schránku zcela v pravo se ZELENÝM OZNAČENÍM! Děkujeme za Váš hlas!