Ukliď si a pomáhej!

Sbírka na univerzitě s velkým ohlasem

uklidsiapomahej01
uklidsiapomahej02
uklidsiapomahej03
uklidsiapomahej04
uklidsiapomahej05
uklidsiapomahej06
uklidsiapomahej07
uklidsiapomahej08

 

Tým studentky druhého ročníku Mendelovy univerzity v Brně Denisy Kramářové ve složení: Petra Brandejsová, Eva Františková, Tereza Zatloukalová a Jakub Čermák oslovil během deštivého úterý 3. kvěnta nejen studenty a pedagogy celé Provozně ekonomické fakulty, ale také i širší veřejnost. Bleší trh plyšových zkouškových talismanů pro štěstí před vchodem do budovy X byl vyvrcholením celé sbírky, ale zároveň součástí přípravy těchto mladých lidí na celoživotní boj o myšlení lidí. Je nutno ocenit množství odvedené práce a aktivitu celého organizačního týmu, ale i všech, kteří se jakkoli podíleli na projektu v době zkouškového období. Mnohokrát děkujeme!

uklidsiapomahej09
uklidsiapomahej10
uklidsiapomahej11
uklidsiapomahej12
uklidsiapomahej13
uklidsiapomahej14

 

Ve čtvrtek 12. května jsme v Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně převzali studenty sesbírané dary a kasičku s výtěžkem z prodeje plyšáků. Odborná asistentka Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. předala výsledek práce svých studentů předsedovi spolku Petru Chlumeckému. Výtěžek z prodaných plyšových zkouškových talismanů pro štěstí bude využit pro činnost dětských volnočasových kroužků našeho Komunitního centra Majáček, a to pro environmentální výchovu a výchovu ke vzájemné mezigenerační empatii. Podstatná je také snaha našeho spolku i Mendelovy univerzity v Brně o rozvoj dalších forem úzké spolupráce v oboru společenské odpovědnosti projevená při příležitosti předání výtěžku studentské aktivity nazvané  "Ukliď si a pomáhej!".

uklid si a pomahej Petr