Věnujte část svého času pomoci druhým.
Buďme znovu lidmi!